موضوعات = دستوری - بلاغی
ضمایرِ خاصِ تشبیهی، نادرترین شاخصه سبک شخصی بیدل

دوره 13، شماره 23، آبان 1402، صفحه 1-20

10.22091/jls.2023.9456.1504

عبدالله ولی پور؛ رقیه همتی


دلایل نقشی خروج جمله‌واره موصولی و ارتباط آن با عوامل سبکی در متون روایی

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 205-221

10.22091/jls.2023.9179.1481

الهام میزبان؛ علی علیزاده؛ اعظم استاجی