ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

  1. نویسندگان گرامی قبل از ارسال مقاله، حتماً مطالب مندرج در بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه بفرمایند.
  2. بارگذاری فرم های تعهدنامه و تعارض منافع به هنگام ارسال مقاله ضروری است.
  3. بارگذاری آوانگاری منابع و مآخذ در انتهای فایل اصلی مقاله، طبق آخرین مقالات چاپ شده در نشریه ضروری است.   
  4. درج ایمیل دانشگاهی و کد ارکید تمامی نویسندگان در هنگام ارسال مقاله ضرورت دارد.

ورود به سامانه