تقدیر از مقاله برتر دوفصلنامه علوم ادبی در سیزدهمین جشنواره نقد کتاب

این نشریه مفتخر است این خبر را اعلام نماید که:

در سیزدهمین جشنواره نقد کتاب، از سوی هیئت داوران، مقالۀ سرکار خانم ملاحت نجفی عرب با عنوان «نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم از منظر زبان و جنسیت»، به عنوان نقد شایستۀ تقدیر حوزه ادبیات شناخته شد.
این موفقیت را به اعضای هیئت تحریریه و نویسندۀ پژوهشگر مقاله تبریک عرض می‌نماییم.