اهداف و چشم انداز

نشریۀ علمی «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» دانشکده ادبیّات و علوم ­انسانیِ دانشگاه قم نشریه‌ای است که در حوزه مطالعات زبان و ادب فارسی منتشر می‌­شود. یکی از اهداف اصلی این نشریه، گسترش، تحول و توسعۀ زبان و ادبیّات فارسی در ایران و سایر سرزمین ­های فارسی زبان و  فراهم نمودن فضایی برای عرضۀ دیدگاه‌‌ها و پژوهش­‌های نو در عرصۀ «دستور و بلاغت» است. «دستور و بلاغت» از مباحث عمده و ارکان اساسی تحقیقات زبان و ادبیّات فارسی به شمار می‌آید که از گذشته تاکنون مورد توجه بسی از پژوهش­گران این عرصه بوده است و نشریات علمی هم که شاخص پیشرفت علمی این قبیل تحقیقات به شمار می‌­رود، بستر بسیار مناسبی است تا استادان و محققان زبان و ادبیّات فارسی، پژوهش­‌های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر کنند.

این نشریۀ علمی تازه‌ترین یافته‌های علمی و پژوهشی پژوهشگران را می‌پذیرد. با توجه به فراوانی زمینه­‌های پژوهشی در حوزۀ «دستور و بلاغت»، انتشار چنین نشریه‌ای که صرفاً بدین مباحث بپردازد، در میان نشریات ادبی کشور لازم و بایسته می‌نمود؛ از این رو اعضای گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم بر آن شدند که چنین نشریه‌­ای را فراهم کنند تا در آن تازه‌ترین یافته‌های علمی و پژوهشی پژوهشگران و ادب دوستان در مباحث تخصصی دستور و بلاغت منتشر شود.

در این نشریه تأکید بر آن است که مقاله‌‌هایی در اولویت انتشار قرار گیرند که دارای مطلب و حرف جدید و کارآمد و حاصل پژوهش­‌های دقیق و علمی نویسندگان باشند. همچنین این یافته­‌های جدید بایستی به گونه‌­ای باشند که در پویایی و شکوفایی مباحث مرتبط با «دستور و بلاغت» نقش مهمی ایفا کنند.