اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 574
تعداد پذیرش 156

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 224
تعداد مشاهده مقاله 155372
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185228
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 27 %