اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 539
تعداد پذیرش 153

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 149726
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 176941
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 28 %