آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 377
تعداد پذیرش 122

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 192
تعداد مشاهده مقاله 116232
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 153198
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 272 روز
درصد پذیرش 32 %