آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 424
تعداد پذیرش 132

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 125179
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 159756
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
درصد پذیرش 31 %