آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 403
تعداد پذیرش 123

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 191
تعداد مشاهده مقاله 118561
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 156200
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 270 روز
درصد پذیرش 31 %