آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 463
تعداد پذیرش 140

مقالات منتشر شده (از سال 1384)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 133902
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 165288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 247 روز
درصد پذیرش 30 %