درباره نشریه

این نشریه در ابتدا بر اساس مجوز شمارۀ 18586 مورّخ 1385/4/2 اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت «فصلنامه» و با عنوان «مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه قم» منتشر می‌شد که از سال 1389 عنوان نشریه از «مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه قم» به «علوم ادبی» و ترتیب انتشار از «فصلنامه» به «دو فصلنامه» تغییر یافت و این موضوع به استناد مجوز شمارۀ  3005/26/89 مورّخ  1389/3/2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. پس از ابلاغ آیین‌نامۀ نشریات علمی مورّخ 1398/02/09 وزارت علوم و ضرورت تخصصی‌تر شدن موضوع نشریات، عنوان نشریه «علوم ادبی» به استناد نامۀ وزارت علوم به شمارۀ 156327 مورّخ 1399/07/27 به «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» تغییر کرد. لازم به ذکر است که این عنوان جدید با شناسه مجوز 18586 به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رسیده‌ است.

این مجلّه حاصل فعالیت مشترک دانشکدۀ ادبیّات و علوم ­انسانی دانشگاه قم و انجمن علمی زبان و ادبیّات فارسی است.

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه قم
 • فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:   ‪2783-2619
 • شاپای الکترونیکی: ‪2783-2627
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 • دسترسی به مقالات قبلی: بله
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: دستور و بلاغت
 • هزینه چاپ مقاله: ندارد
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله
 • نمایه شده: بله
 • نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • ایمیل مجله: jls@qom.ac.ir