اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست‌های اخلاقی نشریۀ پژوهش‌های دستوری و بلاغی براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر    (COPE (Committee on Publication Ethics  و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که  نشریات دانشگاهی به آنها متعهد هستند. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه بایستی این اصول اخلاقی را رعایت کنند. به عبارت دیگر، این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

سردبیر مجله می ‌بایست:

 • مسئولیت مطالب چاپ شده در مجله را به عهده بگیرد و از کیفیت مطالب چاپی اطمینان حاصل کند.
 • با خوانندگان، نویسندگان و اعضای هیئت تحریریه مجله در ارتباط باشد و ضمن برطرف کردن نیازهای آنها، پذیرای انتقادات آنها باشد و شکایات نویسندگان و ... را بررسی نماید.  
 • از فاش و آشکارسازی اطلاعات مقالات، نویسندگان و... خودداری نماید.
 • با دقت تمام مقالات ارسالی را بررسی نماید و در صورت مشاهده و اثبات تخلف سرقت ادبی و کپی برداری، با آنها مطابق قانون کوپ COPE  برخورد نماید.
 • تصمیم‌گیری درباره مقالات را بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام دهد.
 • همواره مشتاق چاپ اصلاحات، شفاف‌سازی ‌­ها، پوزش و عذرخواهی ­‌ها به هنگام نیاز باشد.
 • پیوسته برای بهبودی کیفی مجله تلاش نماید.
 • مدافع آزادی بیان نویسندگان و اظهار نظرات مختلف پژوهشگران باشد.

نویسندگان مجله می بایست:

 • پیش از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان مجله را مطالعه کنند و مقاله خود را مطابق آن ارسال نمایند.
 • ضمن وارد کردن اطلاعات کامل و دقیق نویسندگان در سامانه و مشخص نمودن نویسنده مسئول، ترتیب قرار گرفتن اسامی نویسندگان را نیز دقت فرمایند.
 • در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور آورده شود.
 • مقالۀ ارسالی نباید در نشریات داخلی و خارجی، همایش ها و... چاپ شده باشد. ازاین رو بایسته است که فرم تعهد اخلاقی توسط مولفان امضا شود.
 • نویسندگان مقالات می بایست اصول اخلاقی نویسندگی همانند: سرقت ادبی، تحریف و داده سازی، ارسال همزمان مقاله به دونشریه، تقسیم یک مقاله به مقالات متعدد و ارسال به مجلات مختلف، سهیم کردن نویسنده ای که نقشی در پژوهش ندارد و دست کاری در منابع (ذکر منابع در پایان مقاله درحالی که در متن مقاله بدان ها استناد داده نشده است)، را رعایت کنند. در صورت رعایت نکردن هر یک از این موارد، نشریه مطابق قانون عمل می نماید و مسئولیت این امر بر عهدۀ نویسندگان مقاله است.  
 • مسئولیت عدم معرفی و اشاره به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش، برعهده نویسندگان مقاله است.
 • نویسندگان مقالات موظف هستند که در زمان تعیین شده نسبت به اصلاح مقاله خود اقدام نمایند. در غیر این صورت به منزله انصراف از مقاله تلقی می شود و عواقب بعدی آن متحمل نویسنده مسئول مقاله است.

 داوران مجله می بایست:

 • تنها به داوری مقالاتی بپردازند که در حیطه توانایی علمی آنان باشد.
 • به محرمانه بودن اطلاعات داوری احترام گذاشته و هیچ یک از اطلاعات نسخ اولیه مقالات را فاش نکنند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا هر شخص یا سازمان دیگری استفاده نکنند.
 • به هنگام داوری مسایلی چون: ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و غیره را از خود دور نمایند.
 • در فرایند داوری و نقدها، بی طرف و سازنده باشند و  از لحن زننده و توهین آمیز و نیز دخالت سلیقه شخصی پرهیز کنند.
 • داوری علمی و اصولی خود را در زمان مشخص شده، انجام دهند و از به تأخیر انداختن زمان داوری بپرهیزند.
 • در داوری خود علاوه بر ذکر موارد نادرست ویرایشی و نگارشی، از جهت محتوایی نیز وارد شوند و به طور جزئی به نقد بپردازند و در مورد نظرات کلی، از شواهد مرتبط برای اثبات عقیده خود استفاده نمایند.
 • اگر دریافتند که مقاله به نوعی کپی برداری و سرقت ادبی از یک مقالۀ دیگر است، این مطلب را به سردبیر نشریه اطلاع دهند.
 • اگر تشخیص دادند که مقاله بعد از داوری اولیه، نیاز به اصلاح نویسنده و داوری مجدد دارد، حتماً به سردبیر نشریه اعلام نمایند تا بعد از اصلاح مقاله توسط نویسنده، مقاله مجدد برای ایشان فرستاده شود.
 • فرم ارزیابی مقالات را با دقت تمام کامل نمایند و در صورت صلاحدید توضیحات لازم را در ذیل هر سؤال ذکر نمایند.  
 • از پیشنهاد استناد به کتاب یا مقاله و اثر پژوهشی خود پرهیز کنند.
 • در فرایند داوری متن کامل مقاله را با دقت تمام بخوانند و از بسنده نمودن به مطالعۀ چکیده و نتیجه گیری دوری نمایند.