راهنمای نویسندگان

دوفصلنامه پژوهش‌های دستوری و بلاغی دانشگاه قم به منظور گسترش و تعمیق پژوهش‌‌های زبان و ادب فارسی، در زمینه‌‌های «دستور و بلاغت» مقاله می‌پذیرد. مقالات دریافتی به شرطی چاپ خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

 • در جای دیگری چاپ نشده باشند.
 • حاصل پژوهشی بدیع بوده و در تولید و گستره زبان و ادبیات فارسی نقش موثری داشته باشند.
 • مقالات مستخرج از پایان نامه باید با تأیید استاد راهنما ارسال شوند.
 • مقالات باید بر اساس  قالب محتوایی و صوری مجله تدوین شوند؛ در صورت نادیده گرفتن الگوی پیشنهاد شده، هیئت تحریریه از پذیرش آن معذور است.
 • نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه، مرتبه علمی و آدرس پست الکترونیکی نویسنده (ها) به صورت دقیق در فایل جداگانه (مشخصات نویسندگان) بارگذاری گردد.
 • نویسندگان مقالات مجاز نیستند همزمان مقالات خود را به نشریات مختلف ارسال کنند. مسئولان مجله پس از اعطای پذیرش به نویسندگان حق چاپ آن را برای خود محفوظ می‌دانند.
 • ارسال مقالات از سامانه الکترونیکی مجله انجام شود.

مقالات بایستی دارای ساختار زیر باشد:

 • عنوان: عنوان مقاله باید کوتاه، شفاف و منعکس‌کننده هدف اصلی و محتوای مقاله باشد.
 • چکیده: چکیده (شامل 250- 300 کلمه) تصویری کلی از فرایند و نتایج تحقیق را به همان ترتیب متن، در قالب یک بند کلی به مخاطب ارائه می‌‌دهد. چکیده حاوی اجزای اصلی پژوهش یعنی مسئله تحقیق، اهداف یا (فرضیه‌ها و یا پرسش‌‌های) تحقیق، روش مورد استفاده و دلایل به کارگیری روش مورد نظر و مختصری از نتایج به دست آمده باشد. در چکیده از نقل قول و ارجاع اجتناب و از زمان حال افعال استفاده می‌‌کنیم. برای بیان کمیت‌‌ها نیز از عدد استفاده می­‌شود.
 • واژه­‌های کلیدی: مفاهیم اصلی هر تحقیق (5 - 7 واژه) در قالب کلماتی ارائه می‌شوند که به آنها واژه­‌های کلیدی می‌گویند. واژه‌های کلیدی که ابزار بازیابی اطلاعات هستند، معمولاً برگرفته از عنوان تحقیق، سوال‌ها و فهرست مندرجات هستند. بهتر است از واژه‌های کلیدی کنترل شده که معمولاً به کمک اصطلاح نامه­‌های موضوعی قابل دستیابی هستند، استفاده کنیم؛ زیرا نمایه‌سازان مدارک را برحسب واژگان کنترل شده نمایه می‌کنند. واژه‌های کلیدی را با علامت ویرگول از هم جدا  می‌کنیم.   
 • مقدمه: در مقدمه ضمن کوتاه نویسی، متمرکز بودن به اصل محتوای مقاله و پرهیز از ابراز مطالب بدیهی و عام، به شرح بیان مسئله، تبیین اهمیت موضوع، دلایل منطقی اجرای پژوهش و ارائه مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع به منظور نشان دادن اختلاف نظرها، خلأها و مشکلات حل نشده در تحقیقات مرتبط پرداخته می‌شود. شرح مختصری از فصول مقاله، زمینه درک بهتر را برای مخاطب آماده می‌‌کند. مقدمه شامل بخش‌‌های بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و پیشینه تحقیق است.
 • متن یا بدنه اصلی
 • نتیجه گیری
 • پی نوشت
 • منابع و مآخذ: به ترتیب الفبایی بر اساس نام خانوادگی نویسندگان تنظیم و مرتب می‌شود.                              

یاد‌آوری چند نکته

در پیشینه تحقیق نباید صرفاً به ارائه اطلاعات کتابشناختی تحقیقات گذشته اکتفا کرد و یا آن را به ارائه یک توالی نقل قولی فرو کاست،  بلکه باید جریانات فکری مرتبط با موضوع  مورد نظر از منابع اصلی گزینش و با رویکردی انتقادی مورد تدقیق و ارزیابی قرار گیرد تا پس از درک قابل قبول از مسئله پژوهش، تفسیری از دانش موجود در زمینه مسئله پژوهش ارائه شود. در ضمن نویسنده، مشارکت نویسندگان مختلف در گشودن پاره‌ای از زوایای پنهان مسئله تحقیق و نقش و سهم هر یک از آنها را در چرخه تولید علم در زمینه موضوع خود از همین راه معلوم می‌کند. محقق با برقرار کردن پیوند معنادار با مطالعات گذشته و ارتباط دادن منطقی میان اطلاعات تحقیقات پیشین با مسئله خود، به معایب و خلأهای تحقیقات پیشین در زمینه نحوه تحلیل داده‌ها و یا حتی روش‌های به کار گرفته شده در آنها اشاره می‌کند

مقاله‌هایی که بر تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های نظری و فلسفی مبتنی هستند، یعنی متن‌بنیاد (Literature Based) هستند، تحلیل اندیشه و یا نظریه نویسنده مقاله به منظور توسعه و تأیید یک نظریه و یا ابطال آن در طرحی نظام‌مند تحت عناوین خاص‌تری در چند فصل با زیر فصل‌های متناسب تنظیم می‌شود. در صورتی‌که نویسندگان مقالات از روش‌های کمی استفاده می‌کنند، فصلی باید تحت عنوان "شیوه انجام پژوهش" در متن یا پیکره اصلی مقاله گنجانده شود تا در آن داده‌های مورد نظر (متغیر‌ها)، جامعه آماری، ابزار دستیابی به داده‌ها، روش جمع آوری داده‌ها، شیوه تحلیل داده‌ها و ... توصیف شوند و سپس به ترتیب به تحلیل داده ها نیز پرداخته شود.

شرایط نگارش

 • رسم الخط مقالات باید بر اساس آخرین تحریر دستور خط فرهنگستان باشد.
 • حجم متن مقالات باید حدود 20 صفحه  A4 و حداکثر در 8000 کلمه و در محیط 2010 word  تایپ و تنظیم شود. قلم عنوان و سر فصل‌ها  پر رنگ (Bold) باشد.
 • نقل قول‌های مستقیم کوتاه و بلند داخل گیومه فرانسوی «» قرار بگیرد. و نقل قول‌‌‌‌های غیر مستقیم بدون علامت گیومه نوشته شود اما در مقابل آن، منبع ارجاع آورده شود. نقطه پایان جمله در ارجاعات درون متنی،  بیرون از پرانتز  قرار گیرد.
 • برای برجسته‌کردن کلمات و نقل قول های مستقیم از گیومه «» استفاده شود.
 • معادل انگلیسی واژه‌‌ها درون متن مقاله و در مقابل همان واژه با قلم    Times New Roman 12 آورده شود.
 • ذکر تاریخ تولد و وفات اندیشمندان و یا تاریخ حوادث مهم علمی، تاریخی و سیاسی به هجری و میلادی ارزش مقاله علمی را بالاتر می برد.
 • کلمات با یک فاصله از هم نوشته شوند، جز در کلمات مرکب، افعال اسنادی و افعال مرکب که نیم فاصله­‌ها باید در آنها رعایت شود.
 • در کلمات مختوم به "ه" بیان حرکت، با نشانه "ء" (همزه) به جای "ی"، موصوف یا مضاف را به کلمه پس از خود اضافه کنید.
 • به طور کلی مقاله باید بر اساس اصول حرفه‌ای تایپ شده باشد و علایم ویرایشی و نگارشی کاملاً در آن رعایت شود.

شیوه ارجاع دهی و تنظیم منابع

 طبق ضوابط نشریه پژوهش‌های دستوری و بلاغی دانشگاه قم، شیوه ارجاع‌دهی و تنظیم منابع بر اساس "شیوه نامه انجمن روانشناسی آمریکا" (American Psychological Association= APA)  تعیین شده است. این مجله ارجاعات را از نوع درون‌متنی (In-text Citation) تعیین کرده است.

شیوه ارجاع‌دهی (درون‌متنی): بر اساس روش APA، در هر نوع منبع چاپی و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله مجلات (Journals)، پایان نامه و ...، آوردن نام خانوادگی نویسنده (یا نویسندگان) و تاریخ نشر الزامی است.

 این سبک، برای نقل قول‌های مستقیم اضافه کردن شماره صفحه را نیز الزامی می‌داند، مانند: (یوسفی، 1374: 12 ). و  برای نقل‌های غیر مستقیم (برداشت، تفسیر) هرچند آوردن شماره صفحه را الزامی نمی‌داند، ولی جهت امانت­داری بهتر است که آورده شود. اگر منبع، نویسنده نداشته باشد، عنوان منبع و اگر سال نشر نداشته باشد، عبارت "بی تا" آورده می‌شود.

 • یک نویسنده: (زرین‌کوب، 1374: 12).
 • دو نویسنده: (زرین‌کوب و یوسفی، 1374: 12).
 • سه تا پنج نویسنده: (زرین‌کوب، آریان؛ یوسفی و شفیعی‌کدکنی، 1374: 12). در ارجاعات بعدی: (زرین‌‌کوب و دیگران: 14).
 • شش نویسنده و بیشتر: (زرین‌کوب و دیگران، 1374: 12).
 • دو یا چند اثر از یک نویسنده در یک سال: ( زرین‌کوب، الف 1374: 12). سال انتشار کتاب بر اساس حروف الفبا تفکیک می‌شود.
 • اگر ارجاع از دو منبع متفاوت است، دو منبع با نقطه ویرگول"؛" از هم جدا می شود: (زرین کوب، 1374: 12؛ آریان، 1378: 12).
 • ارجاع به منبعی چند جلدی: (زرین کوب، 1374، ج1: 12).
 • استناد به منبعی با واسطه: (کاستلز، 1999: 205؛ به نقل از امام ‌جمعه و ملایی‌نژاد، 1386: 152).

شیوه تنظیم منابع و مآخذ

در روش APA، منابع و مآخذ بر اساس حرف اول نام خانوادگی نویسندگان و به صورت الفبایی تنظیم می‌شود.  فهرست کتاب‌ها، مجلات (فارسی و عربی) به صورت درهمکرد، ولی منابع انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به طور جداگانه آورده می‌شود.

 • کتاب با یک نویسنده:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. محل انتشار: ناشر.
مانند: زرین‌کوب، عبدالحسین. (1353). ارزش میراث صوفیه. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.

 • کتاب ترجمه یا تصحیح شده:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. به تصحیح / ترجمه نام و نام خانوادگی. شمارۀ چاپ. محل انتشار: ناشر.
مانند: پیرس، جان. (1387). هرمنوتیک. به ترجمه/ تصحیح علی رنجبر. چاپ دوم. تهران: سفیر.

 • کتاب چند جلدی:
  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شماره جلد. شمارۀ چاپ. محل انتشار: ناشر.
  مانند: زرین‌کوب، عبدالحسین. (1353). سرّ نی. 2 جلد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
 • کتاب با ویراستار:

بدون نویسنده: نام خانوادگی، نام. (ویراستار). (سال انتشار). عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. محل انتشار: ناشر.
مانند: احمدی، علی. (ویراستار). (1367). ساختارگرایی. تهران: اندیشه.

 • مقالات (Journals) 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله داخل گیومه. شماره. صفحات مقاله.

مانند: باقری، احمد. (1386). اخلاق فضیلت محور. «فصلنامه اخلاق». شماره 3. صص:  102-97.

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

موضوع اندازه نوع فونت
عنوان مقاله فارسی 15 Bold B Zar
اسامی نویسندگان 13 Bold B Zar
چکیده فارسی 12 نازک B Zar
واژه­ های کلیدی 12 Bold B Zar
متن 13 نازک B Zar
تیترهای داخل متن 14 Bold B lotus
پی نوشت 11 نازک B Zar
     عناوین، جداول، نمودارها و شکل‌ها 12 نازک B lotus
منابع و مآخذ فارسی 13 نازک B Zar
معادل انگلیسی اصطلاحات فارسی 12  نازک Times New Roman

  

 

تیتر Abstract 11 Bold, Italic Times New Roman
عنوان انگلیسی مقاله 14 Bold Times New Roman
اسامی انگلیسی نویسندگان 12  نازک Times New Roman
متن انگلیسی چکیده 11 نازک Times New Roman

 

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.