کلیدواژه‌ها = بلاغت
پژوهش در بهره‌‌گیری مولوی از کارایی پسوند در ایجاد مبالغه

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 83-113

10.22091/jls.2022.8335.1406

سید ناصر جابری اردکانی؛ مجاهد غلامی


تقابل‌های دوگانه و معنایی در ساختار بلاغی و نحوی کلام سعدی

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 327-351

10.22091/jls.2023.8685.1443

سکینه یگانه؛ محمدعلی خالدیان؛ کبری نودهی


نگاهی به ترفند ایهام در مثنوی شیرین و فرهاد سلیمی ‌جرونی

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 353-384

10.22091/jls.2023.8604.1434

ایوب امیدی؛ علی اکبر کمالی نهاد


بازتاب زبان هنری نهج البلاغه در ترجمۀ سید جعفر شهیدی

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 193-217

10.22091/jls.2016.734

محمدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهرآباد


کاربردهای بلاغی ویژه در غزلیات جهان ملک خاتون

دوره 4، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 35-54

10.22091/jls.2011.432

علی اکبر عطرفی؛ سارا پاشا