نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه علامه طباطبایی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gorge applications , especially in the lyrical world Khatun property

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Atrafi 1
  • Sara Pasha 2

1 Assistant Professor / University of Allameh Tabatabai

2 Master of Persian language and literature / Allameh Tabatabai University

CAPTCHA Image