علمی و پژوهشی
بررسی شخصیت های منظومه های حماسی بهمن نامه، کوش نامه، فرامرز نامه و گرشاسب نامه، بر اساس نظریات انسان شناسی کارل راجرز و آبراهام مزلو

رضا اشرف زاده؛ زهرا عباسی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 9-48

https://doi.org/10.22091/jls.2019.3588.1156

چکیده
  آبراهام مزلو از پایه گذاران روانشناسی انسان گرا، برای انسان کامل مورد نظر خود که از آن به فرد خود شکوفا تعبیر می کند، ویژگی هایی را عرضه می کند که طبق دیدگاه وی، در مورد بیشتر افراد موفّق مصداق دارد. در آثار حماسی به علّت نفس حماسه با شمار بالایی از افراد موفق روبه رو هستیم مخصوصا در بهمن نامه، کوش نامه، فرامرز نامه وگرشاسب نامه که عناصر ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
بررسی و تحلیل اقتباس از آیات و احادیث در مکاتیب سنایی از جهت لفظی (دستوری و بلاغی) و معنوی

مریم باقی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 49-70

https://doi.org/10.22091/jls.2019.1616.1076

چکیده
  اقتباس و استفاده از آیات وحی و احادیث نبوی در متون نثر فارسی و عربی بعد از اسلام امری رایج بود که به اقتضای معنی یا برای آرایش و زینت کلام به روش‌‌های مختلف به کار می‌‌رفت. این کاربرد در انواع متون نثر فارسی اعم از عرفانی، مکاتیب، قصص و تواریخ و... کم و بیش رایج بود. مکاتیب سنایی از جمله متون نثر فنی در قرن ششم است که در آن، آیات و احادیث، ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
نگاهی سبک‌‌شناسانه به عناوین اشعار طاهره صفّارزاده

زهرا بشیری؛ حسن قمی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22091/jls.2019.2382.1116

چکیده
  طاهره صفّارزاده یکی از برجسته‌‌ترین شاعران معاصر است که در دهۀ پنجاه به اوج شکوفایی هنری رسید. وی با انتشار مجموعه شعرهای «طنین در دلتا»، «سدّ و بازوان» و «سفر پنجم» به سبک ویژۀ خود دست یافت. از صفّارزاده در حوزۀ شعر 238 عنوان شعر باقی مانده‌‌است که بررسی و تحلیل آن‌‌ها به منظور جریان‌‌شناسی دقیق شعر معاصر امری لازم ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
طبقه‌‌بندی تشبیهات در دو مجموعه داستان «چمدان» و «ورق‌‌پاره‌‌های زندان» از بزرگ علوی

میثم زارع

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 97-118

https://doi.org/10.22091/jls.2019.2892.1135

چکیده
  بزرگ علوی یکی از پیشگامان داستان‌‌نویس ایران است که مانند همه نویسندگان در نوشته‌‌های خود از علم بیان به ویژه رکن مهم آن ـ تشبیه ـ سود جسته‌‌است. در این نوشتار تلاش بر این است تا از طریق روش توصیفی ـ تحلیلی، تشبیهاتی که علوی در دو مجموعه داستان‌‌ «چمدان» و «ورق ‌‌پاره‌‌های زندان»  به کار برده است، مورد بررسی قرار ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
نقش «دیگری‌‌سازی» در شکستِ مقاومت در برابر فرهنگ غربی در رمان «همه چیز فرو‌‌ می‌‌پاشد»

امیرحسین صادقی

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22091/jls.2019.1559.1072

چکیده
   دو مفهوم «دیگری» و «دیگری‌‌سازی» از مفاهیم پر بسامد در پژوهش‌‌های جدید در ادبیات پسا‌‌استعماری است. درونمایة اصلی رمانِ «همه چیز فرو‌‌می‌‌پاشد»، نوشتۀ چینوا آچبه، آسیب‌‌شناسیِ علل عدم موفقیتِ مقاومت فرهنگ بومی آفریقایی در برابر فرهنگ غربی است. هر چند بسیاری از منتقدین، در پرتو نظریة نقد پسا‌‌استعماری ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
بررسی تطبیقی اصولِ شعرِ کودک در ترجمۀ‌ منظوم کودکانۀ ده سورۀ کوتاه قرآن کریم

نسرین کریم پور؛ فاطمه اختران فر

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 139-171

https://doi.org/10.22091/jls.2019.2590.1122

چکیده
  خداشناسی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های فکری کودکان است. این شناخت، به زندگی کودک جهت داده و درک معنای حیات را برای وی آسان می‌سازد. آشناسازی کودکان با قرآن و معارف قرآنی، از را‌ه‌های سنجیده و مناسبِ معرفت آموزی کودکان است. در این راه تعامل معنوی با کودک از طریق ادبیّات و هنر کودکان و توجه به عنصر زیبایی‌شناسی به‌عنوان یک عنصر اساسی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
مقایسۀ سبک‌ شناختی غزلی از خواجوی کرمانی با غزلی از حافظ شیرازی

پدرام میرزایی؛ فریده ستار زاده

دوره 8، شماره 14 ، اسفند 1397، صفحه 173-189

https://doi.org/10.22091/jls.2019.3992.1173

چکیده
  سبک نحوه و نوع بیان است؛ وحدت منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی است که در آثار کسی هست؛ این مختصات هم مسأله زبان است، هم مسأله فکر و هم گزینش خاصی از واژه­ها، تعابیر و عبارات که توجه خواننده را به خود جلب می­کند. در این مقاله غزلی از حافظ شیرازی و غزلی از خواجو کرمانی، دو شاعر هم عصر که دارای وزن، قافیه و ردیف همسانی هستند، برگزیده شده­است. ...  بیشتر