دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، مهر 1395 

علمی و پژوهشی

رمان روان‌شناختی و آثار سپیده شاملو

صفحه 9-34

10.22091/jls.2017.995.1027

نرگس اسکویی؛ تهمینه شجاعت زاده


ریخت‌شناسی فابل‌های مرزبان‌نامه

صفحه 133-154

10.22091/jls.2017.1341.1058

حسین صادقی؛ سیّد‌احمد پارسا؛ یوسف طاهری