علمی و پژوهشی
1. سبک‌شناسی طنز حافظ

خدابخش اسداللهی؛ اعظم لطفی

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 9-27

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2016.986

چکیده
  سبک طنزپردازی حافظ، برخاسته از محیط اجتماعی حاکم بر قرن هشتم است. حافظ، شاعر مصلحی است که به قصد مبارزه با کژی‌‌ها و نابسامانی‌‌ها، تیغ طنز خود را بر غدّۀ ریا فرود آورده است. از لحاظ سطح فکری، طنز انتقادی او درون‌‌گراست و به طنز اجتماعی، مذهبی، فلسفی و سیاسی تقسیم می‌‌شود؛ زبان انتقادی او عفیف، غیرمستقیم و آراسته به انواع صناعت ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
2. نقد و تحلیل مجموعه‌‌ سروده‌‌های محمّد زُهری با تأکید بر محتوا و درون‌‌مایه

عباس حسن‌‌پور؛ علیرضا قاسمی؛ ابراهیم فلاح

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 29-53

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2016.987

چکیده
      در دورة‌‌ معاصر، نیما یوشیج با درک عمیق نسبت به اوضاع ادبی، اجتماعی و سیاسیِ جامعه‌‌ ایران، راهی نو در شعر فارسی می‌‌گشاید و پس از او شاعران بسیاری در جهت پویایی این شیوة‌‌ تازه گام برمی‌‌دارند. محمّد زُهَری، شاعر کوتاه‌‌ترین طرح فارسی یکی از این شاگردان مکتب نیمایی است. او به جهت حضور مستمر در میدان سه دهه شعر معاصر ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
3. روابط بینامتنی رمان «فریدون سه پسر داشت» با داستان «فریدون» در شاهنامه

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق؛ فاطمه زمانی

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 55-83

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2017.531.1003

چکیده
  نقد بینامتنی به تحلیل و بررسی روابط متون می‌پردازد و با توجه به ویژگی‌های رمان‌های پست مدرن، تحلیل بینامتنی این متون ضروری به نظر می‌رسد. جریان سیال ذهن، بازگشت به گذشته و به نقد کشیدن آن، حضور شخصیت‌های تاریخی، بینامتنیت، درگیر شدن خواننده با متن، تأکید بر بی‌نهایت بودن معنا و عدم قطعیت از ویژگی‌های رمان‌های پست-مدرن است. عباس ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
4. بررسی زبان در غزل نظیری نیشابوری

عصمت خوئینی

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 85-107

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2016.988

چکیده
  در مقاله حاضر، نویسنده با بیان اینکه پس از حدود یک قرن فترت در شعر سدة نهم، سبک هندی حرکت تازه ای را در شعر و به تبع آن در زبان فارسی پدید آورد، به جستجوی عوامل این نو شدگی در شعر نظیری - به عنوان یکی از نمایندگان برجستة این سبک- می‌‌پردازد و از طریق بررسی200 غزل وی و جمع آوری نمونه‌‌های متعددی از این نوع تحولات زبانی و تجزیه و تحلیل ساختاری ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. تأملی در ساختارهای لفظی و معنایی شعر عسجدی مروزی

علیرضا شعبانیان

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 109-135

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2017.684.1008

چکیده
  چکیده :حکیم عسجدی مروزی از جمله شاعرانی است که در تذکره‎ها و سفینه‎ها نامی نیک از خود به یادگار نهاده است و گاه تذکره نویسان نام او را همردیف شاعرانی بزرگ چون حکیم‎طوس، منوچهری، عنصری آورده‎اند و سبک سیاق نوشتاری وی را مورد ستایش قرار داده‎اند.آنچه از وی بر جای مانده برگرفته از تذکره‎ها و آثار سایر ادیبان و شاعران می‎باشد؛ ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. بررسی و تحلیل سبک شناسی هجویّات حُطیئه

حسین شمس آبادی؛ محمد غفوری فر؛ علیرضا حسینی

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 137-162

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2016.989

چکیده
  هر یک از گونه‌های ادبی دارای ویژگی‌های سبکی خاصی هستند که شناخت سبکِ آنها موجب حصول درک درست‌تری از آنها خواهد شد. هجویه سرایی به عنوان یکی از این گونه‌های ادبی، بارها مورد توجه شاعران واقع شده و آثار قابل ملاحظه‌ای در این نوع بوجود آورده‌اند. یکی از مشهورترن سرایندگان و سرآمدان این نوع ادبی حطیئه است که آثار قابل توجه‌ای در این ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
7. بررسی انواع استعاره در غزلیات حافظ شیرازی بر مبنای زبانشناسی شناختی

محمود عباسی؛ حسین صادقی؛ جواد شیروانی

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 163-185

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2017.734.1010

چکیده
  چکیده در زبان‌شناسی شناختی که از مکتب های نوین زبانشناسی است، استعاره پدیده ای زبانی به طور عام و زبان ادبی به طور خاص نیست، بلکه پدیده‌ای شناختی و ذهنی است و آنچه در زبان ظاهر می‌شود، صرفاً نمودی از این پدیده ذهنی است و در واقع، استعاره‌های ادبی و زیبایی‌شناختی فقط زیرمجموعه‌ای از استعاره‌اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
8. از جهان نگری تا کاربرد صنایع بدیعی در غزلیّات چهار تن از شاعران مکتب تصوّف

ناصر علیزاده؛ کمال راموز

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 187-222

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2017.1054.1031

چکیده
  تفاوت در کاربرد صنایع بدیعی در دوره‌های مختلف شعر فارسی یکی از موضوعاتی است که کمتر بدان توجه گردیده‌است؛ بررسی سبک‌های شعر فارسی نشان می‌دهد که در برخی از این دوره‌ها بسامد و کاربرد برخی صنایع ‌ادبی بیش از سایر صنایع بوده‌است به عنوان مثال در اشعار دورۀ خراسانی کمتر نمونه‌ای برای ایهام دیده می‌شود حال آنکه کاربرد این صنعت در ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
9. علم معانی در گذر از سبک‌های شعر فارسی

یحیی کاردگر

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 223-240

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2017.967.1024

چکیده
  علم معانی یکی از شاخه‌های اصلی علوم بلاغی است که می‌کوشد با معرفی ظرفیت‌های زبانی، پیوندی ماندگار بین آثار ادبی و مخاطبان آن برقرار کند. از این رو بررسی چگونگی پیوند آثار ادبی و خالقان آن با ذوق مخاطبان دوره‌های گوناگون، موضوع اصلی این علم است. از آن‌جایی که شیوه‌های شعری و ذوق مخاطبان، دگرگونی‌های بسیار می‌پذیرد، بایسته است ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
10. تحلیل سبک شناسی رباعیات مهستی گنجوی

محمدرضا نجاریان

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، صفحه 241-268

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2017.1536.1071

چکیده
  سبک رباعیات مهستی گنجوی چکیده: مهستیِ گَنجَوی(490 -577ق.) بانوی شاعر ایرانی در سده ششم هجری، پس از خیام برجسته‏ترین رباعی‏سرای ایران به شمار می‏آید.وی را همچنین پایه‏گذار مکتب«شهر آشوب»در قالب رباعی شناخته‏اند که بعدها در عصر صفوی رواج بیشتر یافته. در شعر مهستی وجود فعلها و واژگان فارسی کهن؛ مثل: بخسبم، آهیخت، پار، تنک ...  بیشتر