کلیدواژه‌ها = غزل
تشبیهات ابهام آفرین در غزل‌های اسیر شهرستانی

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 99-117

10.22091/jls.2022.8355.1410

محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی؛ محمدرضا مشهدی


نگاهی انتقادی به شیوۀ شاعری رشیدالدین وطواط

دوره 7، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 109-127

10.22091/jls.2018.1388.1062

سارا سعیدی؛ محمد احمدی


بررسی زبان در غزل نظیری نیشابوری

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 85-107

10.22091/jls.2016.988

عصمت خوئینی


نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 31-63

10.22091/jls.2017.728

امین رحیمی؛ امین رضایی


الفاظ و تعبیرات عامیانه در غزلیات شهریار

دوره 2، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 113-144

10.22091/jls.2007.394

حسن اکبری بیرق؛ مریم اسدیان