نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد دانشگاه سمنان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Words and expressions folk lyrics 's

نویسندگان [English]

  • Hasan Akbari Beyragh 1
  • Maryam Assadian 2

1 Assistant Professor / University of Semnan

2 MA University of Semnan

CAPTCHA Image