کلیدواژه‌ها = حافظ
تأثیر حافظ بر ذهن و زبان شفیعی‌کدکنی

دوره 9، شماره 15، خرداد 1398، صفحه 315-345

10.22091/jls.2019.3487.1153

یعقوب نوروزی؛ سیف الدین آب برین


حافظ و نقد اجتماعی

دوره 7، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 187-212

10.22091/jls.2018.1188.1043

محمود مهرآوران؛ مهدی قاسمی


گناه مضاعف حافظ (نگاهی نو به شگردهای طنزپردازی حافظ)

دوره 6، شماره 10، مهر 1395، صفحه 175-193

10.22091/jls.2016.913

رقیه همتی؛ عبداله ولی پور


سبک‌شناسی طنز حافظ

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 9-27

10.22091/jls.2016.986

خدابخش اسداللهی؛ اعظم لطفی


بررسی انواع استعاره در غزلیات حافظ شیرازی بر مبنای زبانشناسی شناختی

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 163-185

10.22091/jls.2017.734.1010

محمود عباسی؛ حسین صادقی؛ جواد شیروانی