نویسنده = محمدرضا نجاریان
واکاوی شگردهای بلاغی تشبیه در رسالة الطیور

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 9-43

10.22091/jls.2022.7717.1351

محمدرضا نجاریان؛ حکیمه ایزدی


استعاره در اشعار کودکانۀ محمود کیانوش و سلیمان العیسی

دوره 11، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 253-276

10.22091/jls.2021.6504.1308

محمدرضا نجاریان؛ زهره سرخی زاده


تحلیل سبک شناسی رباعیات مهستی گنجوی

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 241-268

10.22091/jls.2017.1536.1071

محمدرضا نجاریان


ساختار زبانی سبک خراسانی در قصاید سروش اصفهانی

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 39-76

10.22091/jls.2015.474

محمدرضا نجاریان؛ فاطمه عابدینی


صبر و بی صبری مولانا

دوره 2، شماره 4، مهر 1386، صفحه 105-127

10.22091/jls.2007.408

محمد رضا نجاریان