نمایه نویسندگان

ب

 • بشیری، محمود راز ماندگاری عید نوروز در دوره ایران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 23-33]
 • بشیری، محمود تأملی در خصوص شعر و نقد آن [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 7-25]

ج

 • جمشیدیان، همایون جلوه های رمانتیسم در سه مجموعه نخست شعر نادرپور [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 93-107]

د

 • دشتی، مهدی آن روزها، تأملی در توجه به دوران کودکی در آثار نیما، گلچین گیلانی، فروغ سپهری [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 63-77]

ذ

 • ذوالفقاری، محسن نقد و تحلیل اصالت ها در غزل دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 49-61]

ر

 • روزبه، محمدرضا کارکردهای جمال شناسانه ی تقطیع سطرها در شعر سپید [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 109-127]

ش

ق

 • قبادی، حسین علی رویکردهای عمده نقد رمان در فاصله ی سالهای 1368 تا 1382 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 27-48]

گ

 • گرجی، مصطفی آیین گفت و گو در آیینه سیاست ، نگاهی تحلیلی به سیاست نامه خواجه با توجه به مؤلفه های گفت و گوی فرهنگ ها [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 71-90]

ل

 • لرستانی، زهرا رویکردهای عمده نقد رمان در فاصله ی سالهای 1368 تا 1382 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 27-48]

م

 • ماهیار، عباس تصویر سازی خاقانی از القاب و صفات و خصوصیات امام علی علیه السلام [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 7-22]
 • موحدی، محمد رضا نگاه سید حیدر آملی به تفسیر عرفانی نجم الدین رازی [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 59-70]

ن

 • نوروزپور، لیلا گستره خرد و خیال در شعر ناصر خسرو [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 49-58]