آیین گفت و گو در آیینه سیاست ، نگاهی تحلیلی به سیاست نامه خواجه با توجه به مؤلفه های گفت و گوی فرهنگ ها

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار / دانشگاه پیام نور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faith dialogue in the mirror of politics Analytical approach to policy Eunuchs a given component of Dialogue of Cultures

نویسنده [English]

  • Mustafa Georgian
Assistant / University payam noor
CAPTCHA Image