رویکردهای عمده نقد رمان در فاصله ی سالهای 1368 تا 1382

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار / دانشگاه تربیت مدرس

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی


عنوان مقاله [English]

The major criticism of novel approaches in the Years 1368 to 1382

نویسندگان [English]

  • Hussein Ali Ghobadi 1
  • Zahra Lorestani 2
1 Associate Professor / Tarbiat Modares University
2 MA degree in Persian language and literature
CAPTCHA Image