نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار/دانشگاه قم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Najm al-Din Razi Syed Haider Amelie look to mystical interpretation

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Movahedi

Assistant Professor / University of Qom

CAPTCHA Image