کارکردهای جمال شناسانه ی تقطیع سطرها در شعر سپید

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار / دانشگاه لرستان


عنوان مقاله [English]

Jamal aesthetic functions of scanning lines in poetry

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Rouzbeh
Assistant Professor / University of Lorestan
CAPTCHA Image