نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار / دانشگاه لرستان

عنوان مقاله [English]

Jamal aesthetic functions of scanning lines in poetry

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Rouzbeh

Assistant Professor / University of Lorestan

CAPTCHA Image