کلیدواژه‌ها = کنایه
تأملی در زیرساخت‌های تشبیهی سه‌گانه انواع «مَثَل»

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 175-197

10.22091/jls.2022.8545.1428

سعید طاهری؛ قدرت الله طاهری


غربت کنایه در پژوهش‌‌های مکتب وقوع

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 315-347

10.22091/jls.2020.5936.1254

مصطفی میردار رضایی


سبک‌شناسی طنز حافظ

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 9-27

10.22091/jls.2016.986

خدابخش اسداللهی؛ اعظم لطفی


بررسی کنایه درمقدمه شاهنامه

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 143-163

10.22091/jls.2017.732

طاهره قهرمانی فرد؛ علی محمد پشتدار