کلیدواژه‌ها = تصویر
بررسی بلاغی - اجتماعی تصاویر شعر «مه» احمد شاملو، مطابق الگوی فرکلاف

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 140-158

10.22091/jls.2023.9005.1469

مرادعلی سعادت شعاع؛ سید جواد مرتضایی


تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 223-252

10.22091/jls.2020.6184.1276

زهرا طالبلو؛ محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی؛ زهرا رجبی


تحلیل تصاویر مستقل در شعر احمد شاملو

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 65-100

10.22091/jls.2016.729

زهره صارمی؛ فرهاد طهماسبی


زبان شعر نیما

دوره 2، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 77-111

10.22091/jls.2007.393

رحیم کوشش