دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دستوری-بلاغی

ضمایرِ خاصِ تشبیهی، نادرترین شاخصه سبک شخصی بیدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22091/jls.2023.9456.1504

عبدالله ولی پور؛ رقیه همتی


دستوری

تقابل به عنوان مؤلفه اساسی در دستور زبان ضرب المثل (با تأکید بر ضرب المثل های فارسی و چینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22091/jls.2023.9521.1508

احمد رضایی


افعال معین تصویرساز آغازی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22091/jls.2023.9615.1517

جهاندوست سبزعلیپور؛ بهرام خشنودی؛ فاطمه خاله اقلی تبریزی


بررسی فعل ساده و مرکب در مجالس سبعه مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22091/jls.2023.8969.1465

محمد فولادی


بلاغی

بررسی ترجمۀ تصاویر بلاغی ناظر به ادات تشبیه «کأنّ» در گزیدۀ ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22091/jls.2023.9100.1472

ابوالفضل حری


بررسی شاخص‌های زبانی و بلاغی در منظومه خداوندنامه صبای کاشانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22091/jls.2023.9206.1484

جمشید ترابی؛ محمود مهرآوران