1. حس‌ آمیزی در مثنوی

احمد امین؛ زهرا عظیمی

دوره 7، شماره 12 ، اسفند 1396، ، صفحه 39-66

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2018.2494.1119

چکیده
  حس‌‌آمیزی به عنوان یکی از اسالیب هنری در ادبیّات فارسی سابقۀ کاربرد طولانی دارد. در این پژوهش به بررسی حس‌‌آمیزی در مثنوی مولانا پرداخته می‌‌شود. ابتدا گونه‌‌های حس‌‌آمیزی از نظر ساختار دستوری و نحوۀ ترکیب حواس مشخص و سپس انواع حس‌‌آمیزی در مثنوی بر اساس ترکیب حواس (که به صورت جایگزینی دو حس از حواس پنج‌‌گانه ظاهری یا ترکیب ...  بیشتر

2. جایگاه و نقش حس‌‌آمیزی در شعر شفیعی‌کدکنی

حجت الله بهمنی مطلق

دوره 7، شماره 12 ، اسفند 1396، ، صفحه 67-91

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2018.2114.1104

چکیده
  حس‌‌آمیزی یکی از شگردهای تصویرسازی است که در آن امور مربوط به یکی از حواس با امور و وابسته‌های حسّ دیگری می‎آمیزد. این شگرد هنری در آثار ادبی از سه جهت حائز اهمیت است: 1. از نظر زبانی باعث خلق ترکیبات نو و تازه می‌شود و از این طریق منجر به توسّع زبانی می‌گردد. 2. از نظر معنایی آمیختگی امور مربوط به حسّی با حسّ دیگر بویژه با حسّ بینایی ...  بیشتر