تشخص‌های‌ زبانی‌ در ‌سبک‌ فرخ تمیمی

یدالله نصراللهی

دوره 10، شماره 18 ، اسفند 1399، ، صفحه 349-369

https://doi.org/10.22091/jls.2021.6431.1303

چکیده
  در بررسی پروندة شعر نو و شاعران آن در جریان تاریخ ادبی فارسی، می‌‌توان نقطه‌‌ای مشترک یافت و آن نقطه این است که قریب به اتفاق این شاعران برای خود سبک خاص یا زبان خاص داشته‌اند، یا در پی آن بودند که به آن دست یابند. فرخ تمیمی از شاعران کمتر شناخته شدة شعر نیمایی یا آزاد است که پنج دفتر شعری از او به چاپ رسیده‌است. جستجو و یافتن سبک جدید ...  بیشتر

نقد و تحلیل مجموعه‌‌ سروده‌‌های محمّد زُهری با تأکید بر محتوا و درون‌‌مایه

عباس حسن‌‌پور؛ علیرضا قاسمی؛ ابراهیم فلاح

دوره 6، شماره 9 ، خرداد 1395، ، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22091/jls.2016.987

چکیده
      در دورة‌‌ معاصر، نیما یوشیج با درک عمیق نسبت به اوضاع ادبی، اجتماعی و سیاسیِ جامعه‌‌ ایران، راهی نو در شعر فارسی می‌‌گشاید و پس از او شاعران بسیاری در جهت پویایی این شیوة‌‌ تازه گام برمی‌‌دارند. محمّد زُهَری، شاعر کوتاه‌‌ترین طرح فارسی یکی از این شاگردان مکتب نیمایی است. او به جهت حضور مستمر در میدان سه دهه شعر معاصر ...  بیشتر