کلیدواژه‌ها = زیبایی شناسی
تأثیر سبک خراسانی بر نگارگری ایرانی

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 101-116

10.22091/jls.2016.730

منیر عسگر نژاد؛ محمدعلی گذشتی


هنر ادبی و ادبیات هنری

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 213-232

10.22091/jls.2015.480

منیر عسگر نژاد؛ محمدعلی گذشتی