کلیدواژه‌ها = موسیقی شعر
سازۀ آوایی زبان در اشعار سید حسن حسینی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 93-122

10.22091/jls.2022.7184.1334

معصومه صادقی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ زهرا قنبرعلی باغنی


بررسی وجوه آشنایی زدایی موسیقایی در سروده‌های کودکانه محمود کیانوش

دوره 11، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 263-286

10.22091/jls.2022.7957.1373

علی اصغر بابا سالار؛ علی‌محمد موذنی؛ خدیجه کدخدایی