مقایسه سبک شناسانه بین نامه های تاریخ بیهقی و متن روایی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between a history stylistic and narrative text Beihaghi

نویسنده [English]

  • ValioAllah Esmaeelpour
Master of Persian Language and Literature
CAPTCHA Image