نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison between a history stylistic and narrative text Beihaghi

نویسنده [English]

  • ValioAllah Esmaeelpour

Master of Persian Language and Literature

CAPTCHA Image