نویسندگان

1 استادیار / دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Portrait of a woman in five military treasure

نویسندگان [English]

  • Ahmad Poor Ghani Malekshah 1
  • Sajida Tirgar Bahnamiri 2

1 Assistant Professor / University of Mazandaran

2 Master of Persian Language and Literature

CAPTCHA Image