بررسی عناصر داستانی در خمسه نظامی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار / دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fiction elements in the military Khamse Nezami

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Movahedi 1
  • Elahe Mazrae shahi 2
1 Assistant Professor / University of Qom
2 Master of Persian Language and Literature
CAPTCHA Image