نقد فمنیستی مجموعه داستان های شیوا ارسطویی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminist critique of Aristotle Shiva stories

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rouzbeh 1
  • Maryam Talebi 2
1 Assistant Professor / University of Lorestan
2 Master of Persian Language and Literature
CAPTCHA Image