نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feminist critique of Aristotle Shiva stories

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rouzbeh 1
  • Maryam Talebi 2

1 Assistant Professor / University of Lorestan

2 Master of Persian Language and Literature

CAPTCHA Image