بررسی و تحلیل جایگاه مخاطب در عصر سامانی با تأکید بر اشعار رودکی و مقایسه آن با ادوار شعر فارسی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار /دانشگاه قم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of audiences in an era of chaos with an emphasis on poetry Rudaki and comparison with the period of Persian poetry

نویسنده [English]

  • Ahmad Rezai
Assistant Professor / University of Qom
CAPTCHA Image