نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادبیات دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی ،

10.22091/jls.2022.8066.1386

چکیده

قانون ‏مدنی از جمله قانون‏هایی است که نقش زیادی در تعیین و بررسی حقوق انسان‏ها، احکام و قواعد ویژۀ آن‏ها دارد. به‏دلیل اهمیتی که قانون مدنی در تأمین امنیّت و سلامت جامعه برعهده دارد، رعایت دستور زبان و اصول نگارش فارسی آن ضروری به نظر می‏رسد؛ زیرا عبارت‏های نارسا و جمله‏های نامفهوم، موجب سرگردانی مجریان قانون و بروز اختلاف در استنباط از قانون و ضایع‏شدن حقوق تابعان آن می‏شود. شرط اجرای قانون، همه‌فهمی و فراگیری و شمول آن است؛ بنابراین رعایت دستور زبان و اصول نگارش فارسی از مهم‏ترین وظایف هر نویسنده‏ای در نگارش هر نوع نوشته‏ای است که موجب روشنی، پختگی و دقت معنایی در نوشته‌ها ‏می‏شود و علاوه بر حفاظت از زبان و نهادینه‏کردن الگوی نگارش صحیح، باعث خوانایی بیشتر متن، ماندگاری، کارایی و تأثیرگذاری اثر نیز می‏شود؛ از این‏رو در نگارش و تدوین کتاب‏های قانون، باید کاملاً دقت کرد تا از چارچوب خود خارج‏نشود و غلط‏های املایی، دستوری و زبانی در آن راه‏ پیدا نکند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و کیفی، مبتنی بر مطالعۀکتابخانه‏ای به آسیب‏شناسی قانون مدنی از منظر دستور زبان‏فارسی و اصول نگارشی پرداخته‏شده‏است. هدف، کاربردی و توّجه به اصلاح و ویرایش منابع حقوقی و قانون از سوی مجریان این حوزه با یاری‏جستن از صاحب‏نظران زبان و ادب فارسی است. نتیجۀ پژوهش نشان‏می‏دهد که قانون مدنی به لحاظ زبانی، نگارشی و ویرایشی نیازمند نظارت‏ها و بازنگری‏های دقیق ادبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Writing and editing pathology of civil law based on Persian grammar

نویسندگان [English]

  • khodabakhsh asadollahi 1
  • leila Azarnivar 2

1 Mohaghegh Ardebili University

2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, university of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Civil law is one of the laws that have a wide role in determining and examining human rights, their specific rules and regulations. Due to the importance of civil law in ensuring the safety and health of society, it seems necessary to observe the grammar and principles of Persian writing; because incorrect phrases and incomprehensible sentences confuse law enforcers and cause differences in inference from the law and loss of the rights of its subjects. Therefore, for the correct implementation of the law, everyone must understand, not be specific to a certain class. Therefore, observing the principles of Persian writing is one of the most important duties of any writer in writing any type of writing and causes clarity, maturity and semantic accuracy of writing, which in addition to protecting the language and institutionalizing the correct writing pattern, causes More readability of the text; Durability, efficiency and effectiveness of the work. Therefore, in writing and compiling law books, one should be very careful so that it does not go beyond its framework and spelling, grammatical and linguistic errors do not get into it. In the present study, the pathology of civil law from the perspective of Persian writing principles and grammar has been studied with a descriptive and qualitative method based on library study. Target; It is practical and pays attention to the correction and editing of legal and legal sources by those involved in this field with the help of experts in Persian language and literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Civil Law
  • Academy of Persian Language
  • Grammar
  • Writing Rite
CAPTCHA Image