تحلیل محتوای داستان‌های دفاع مقدس منتشر شده برای کودکان و نوجوانان بین سال‌های 1394-1375

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

10.22091/jls.2020.5785.1246

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی کتاب‌های داستانی دفاع مقدس منتشر شده برای کودکان و نوجوانان بین سال‌های 1375 تا 1394 است که با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته‌است. جامعه پژوهش را تعداد 97 عنوان کتاب داستانی منتشر شده در حوزه دفاع مقدس تشکیل می‌دهند که با استفاده از اطلاعات موجود در وب‌سایت خانه کتاب ایران انتخاب و با پر کردن چک لیست برای هر کدام از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که برای نوشتن ۹۷ عنوان، 80 نفر (5/82 درصد) مرد و 13 نفر (4/13 درصد) زن مشارکت داشتند. از نظر سال انتشار، سال‌های 1383 و 1390 بیشترین و سال‌های 1384 و 1390 کمترین آثار را به خود اختصاص دادند. از ۹۷ کتاب بررسی شده تعداد  46 عنوان (4/47درصد) توسط ناشران دولتی و 51 عنوان (6/52 درصد) توسط ناشران خصوصی منتشر شده بود. از نظر موضوعی، بیشترین فراوانی مربوط به آثاری است که به صورت غیرمستقیم به جبهه اشاره کرده‌اند و در میان این موضوعات پرکاربردترین آنها، موضوع سرگذشت‌نامه شهیدان با 4/36 درصد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Content analysis of the Sacred Defense Fictions published for Children and Young Adults Between 1996 _2015

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Leila Hoseini 2
1 Assistant professor of information science and knowledge management, University of Qom
2 Undergraduated of information science and knowledge management, University of Qom
چکیده [English]

 
The main purpose of this study is to review the sacred defense story books published for children and young adults between 1996 and 2015, which has been done using content analysis method. Statistical population consists of 97 fiction books published in the field of sacred defense, which were selected using the information available on the website of the Iranian Book House and analyzed by filling out a checklist for each of them. The results showed that 80 (82.5%) men and 13 (13.4%) women participated in writing 97 titles. In terms of year of publication, the years 2004 and 2011 had the most and the years 2005 and 2011 the least. Of the 97 books reviewed, 46 (47.4%) were published by government publishers and 51 (52.6%) by private publishers. The highest frequency is related to the works that indirectly refer to the front, and among these topics, the most widely used is the subject of the biography of the martyrs with 36.4%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and Young Adults' Literature
  • Sacred Defense Literature
  • Iran and Iraq's War
  • Children and Young Adults
  • Sacred Defense
ابراهیمی‌هژیر، معصومه و  پریسا غیرتیان.(1393). «تصویر در ادبیّات پایداری (دفاع مقدس) کودک و نوجوان». کتاب ماه کودک و نوجوان. سال 17. شمارۀ 8. صص: 97-93.
بهشتی، الهه.(۱۳۷۶). عوامل داستان. تهران: برگ. 
حسینی، قربان.(1381). «مروری بر ادبیّات دفاع مقدس». اندیشه انقلاب اسلامی. سال 2. شماره 3. صص: 156-150.
حق‌شنو، فرخنده.(1396). جستاری دیگر، ادبیّات داستانی مقاومت و پایداری و دفاع مقدس. تهران: خانه کتاب.
خادمی‌کولایی، مهدی و نسیم حسن‌پور ایلالی.(۱۳۹۸). «بررسی و تحلیل پیدایی و پایایی نگاه انسانی در ادبیّات داستانی جنگ تحمیلی». ادبیّات پایداری. سال ۱۱. شمارۀ ۲۰. صص: 60- 27
زینالی، الهام.(1394). «بررسی و تحلیل تأثیر دفاع‌ مقدس بر روی ادبیّات کودک و نوجوان». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی: دانشکده ادبیّات و زبان‌های خارجی.
فاضل، سهراب.(1385). «جامعه‌پذیری و درونی‌سازی ارزش‌های دفاع مقدس: نقدی بر ارزش‌های دفاع مقدس در کتاب‌های درسی». سیاست دفاعی. سال 14. شمارۀ 55. صص:  128-113.
کریمی‌موغاری، فریده.(1387). «تأملی در ادبیّات داستانی کودک و نوجوان دفاع مقدس (در دهه اول انقلاب اسلامی)». کتاب ماه کودک و نوجوان. سال 12. شمارۀ 4. صص:  56-49.
محمّدی، مهدی.(1375). «بررسی داستان‌های جنگ ایران و عراق نوشته شده برای کودکان و نوجوانان». پایان‌‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال: دانشکدۀ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی.
ــــــــــــــــــ.(1379). «نقش زنان در ثبت ادبیّات جنگ برای کودکان». پژوهش‌نامه ادبیّات کودکان و نوجوانان. سال 3. شمارۀ 6. صص: 71 ـ 60.
مرتضوی، سید محسن.(1391). «بررسی عناصر و مؤلفه‌های ایثار و شهادت در ادبیّات داستانی کودک و نوجوان». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش. دانشگاه شیراز: دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی.
مقداری، صدیقه‌سادات؛ رضا زمردیان؛ اعظم استاجی و مهدی مشکوه‌الدینی.(1390). «بازنمایی نقش زنان در ادبیّات جنگ برای کودک از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی». زبانشناسی و گویش‌های خراسان. سال 3 . شمارۀ 2. صص: 70-47.
هداوند، جواد.(۱۳۹۰). «هدف از ادبیّات چیست». رشد زبان و ادب فارسی، شمارۀ 100. صص: 121-118.
 Al-mashat, Kasim and Norman Amundson and Maral Buchanan and Marv Westwood. (2006). Iraqi children's war experiences: the psychological Impact of operation Iraqi freedom”. International journal for the advancement of counseling. Vol 28. No 2. p 195.
 Brians, Paul. (1987). “Nuclear Holocausts: Atomic War in Fiction 1895–1984”. United States: Kent State University Press.
Holsinger, M. Paul. (1995). “The way of war: the era of World War II in children's and young adult”. Publisher: Metuchen: Scarecrow Press.
Paksunie, Merja and Tuija A Turunen and Pigga Keskitalo. (2015). “Coping with separation in childhood- finish war children recollections about Swedish foster families”. procedia- social and behavioral sciences. Vol 185. No13. pp 67–75.
Taxel, Joel. (1983). “the American Revolution in children's Fiction”. Research in the teaching of English. Vol 17. No 1. pp. 61-83.
CAPTCHA Image