زبان شاعرانۀ نادر ابراهیمی در آتش بدون دود

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

چکیده

نادر ابراهیمی نمایشنامه ­نویس، مستندساز، ترانه­ سرا و یکی از داستان­ نویسان برجستۀ معاصر است که افزون بر داستان‎های کوتاه خود و دیگر آثارش، رمان هفت جلدی آتش بدون دود را نوشت که با نگارش آن جایزۀ "نویسنده برگزیده ادبیات داستانی ۲۰ سال بعد از انقلاب" را به خود اختصاص ­داد. علاوه ­بر قدرت داستان­ نویسی، انتخاب زبان ادبی و نثر شاعرانه، یکی از برجستگی­ های آتش بدون دود و دیگر آثار ابراهیمی است که وی را به ‎عنوان داستان­ نویسی صاحب­ سبک معرفی­ کرده است. نگارندۀ این مقاله می­ کوشد با بررسی توصیفی- تحلیلی این رمان و استخراج شواهد و ویژگی‎های ادبی و سبک­ ساز آن به این سؤال پاسخ دهد که چه عواملی موجب شاعرانگی نثر آتش بدون دود و برجستگی سبک آن شده است. چنین استدلال می­ شود که  ابراهیمی در آتش بدون دود با نوشتن داستانی واقع­ گرایانه دربارۀ مردم ترکمن­ صحرا و ستم­ هایی که نسبت به آنها اعمال شده است با انتخاب نثر شاعرانه، زبان ادبی، عناصر موسیقایی و آشنایی­ زدایی، زبان ساده و آمیخته به لغات گویشی خاص منطقه، ترکیب­ سازی­های ابتکاری، باستانگرایی­ های قاموسی و نحوی و استفاده از امکانات شعر منثور و شعر کهن، چنان رستاخیزی در کلمات داستان خود ایجادکرده که در کنار محتوای دلنشین داستان، زبان زیبا و شاعرانۀ داستانش را در خاطر خواننده جاودانه­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Nader Ebrahimi’s Poetic Language in Atash- e Bedoon- e Dood (Fire without Smoke)”

نویسندگان [English]

 • fatemesadat taheri 1
 • zahra Asgari 2
1 Assistant Professor of Kashan University
2 .
چکیده [English]

Nader Ebrahimi is a scriptwriter, playwright, documentary filmmaker, songwriter, and an outstanding contemporary novelist. In addition to his short stories, Ebrahimi has written a seven-volume novel called Atash- e Bedoon- e Dood (Fire without Smoke) which has won the award of  The-Twenty-Years-after-the-Revolution Novelist.  A figurative language, a poetic prose, and his individual style are the distinctive features of  Ebrahimi’s works, including Atash- e Bedoon- e Dood. This article by use of a descriptive method and a focus on the literary and stylistic features of the text attempts to answer this question "what has brought about such a poetic, impressive style in the AtasheBedoon- e dood?” It is argued that Ebrahimi’s disninction in Atash-e Bedoon- e Dood lies in his realistic story about of the people of the Torkaman Sahra and presenting the injustices done to them in the Pahlavi era. Furthermore, his figurative language, poetic prose, figures of speech, deployment of defamiliarization technique, the inclusion of regional phrases and regional dialect, lexical and syntactic archaism, and use of ancient poetry and prose result in such resurrection in the words of his novel that enchant every reader’s mind.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nader Ebrahimi
 • Atash- e Bedoon- e Dood (Fire without Smoke)
 • poetic language
 • defamiliariztion
 • figures of sound
 • figures
 1. ابراهیمی، نادر. ( 1392 الف).  ابوالمشاغل (چاپ هفتم). تهران: روزبهان.
 2. -----------. (1392 ب).  آتش بدون دود (ج 1-3). (چاپ دهم).  تهران: رزوبهان.
 3. پاسی­نژاد، کامران. (1393). نگاهی به نقش نادر ابراهیمی در ادبیات انقلاب، تارنمای خبرگزاری کتاب ایرانایبنا، 15 بهمن.
 4. پورنامداریان، تقی. ( )1374.  سفر در مه. تهران: زمستان.
 5. تجلیل، جلیل. (1385).  معانی و بیان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 6.  رزمجو، حسین. ( 1385). انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی (چاپ سوم). مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 7. شفیعی کدکنی، محمد رضا. ( 1368) موسیقی شعر (چاپ دوم). تهران: آگاه.
 8. ---------------------. (1371).  شاعر آینه­ها: بررسی سبک هندی و شعر بیدل (چاپ سوم). تهران: آگاه.
 9. ---------------------. (1385). صورخیال در شعر فارسی (چاپ دهم). تهران: آگاه.
 10. شمیسا، سیروس. (1390).  نگاهی تازه به بدیع (چاپ چهارم). تهران: میترا.
 11. -------------. (1392).  سبک شناسی نثر. تهران: میترا.
 12. -------------. (1390). نگاهی تازه به بدیع (چاپ چهارم). تهران: میترا.
 13. -------------. ( 1383). کلیات سبک­شناسی (چاپ ششم). تهران: فردوس.
 14. عبداللهیان، حمید. (1385). عوامل شاعرانگی در داستان­های نجدی.  فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا. 15 و 16 (56 و 57)، 115- 128.
 15. علوی­مقدم، مهیار، پورشهرام، سوسن.  (1388). نقد روایت­شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی. ادب­پژوهی. 2 ( 6)، 163- 176.
 16. غلامرضایی، محمد. (1377). سبک‌شناسی شعر. تهران: جامی.
 17. فتوحی رودمعجنی، محمود. ( 1385). بلاغت تصویر. تهران: سخن.
 18. خانه کتاب ایران. (1380). فهرست آثار نادر ابراهیمی. کتاب ماه کودک و نوجوان.  (49)، 39 - 43.
 19. محمدی، محمدهادی. ( 1384 پاییز). عقلانیت انتقادی و نقش نادر ابراهیمی در تحول تاریخ ادبیات کودکان ایران. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان. (42)، 120 -130.
 20. مستعلی پارسا، غلامرضا. ( 1387). مؤلفه­های ادبیات داستانی پسامدرن در داستان‎های کوتاه ابراهیمی. متن­پژوهی ادبی. (37)،  134- 164.
 21. مقدادی ، بهرام. ( 1378). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی. تهران: چشمه.
 22. همایی، جلال الدین. ( 1391). فنون بلاغت و صناعات ادبی (چاپ سی­و دوم). تهران: هما.
CAPTCHA Image