کلیدواژه‌ها = داستان
تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی- حماسی ایران بر اساس نظریه اسطوره‌های تقویمی

دوره 7، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 85-107

10.22091/jls.2018.1184.1042

مریم خلیلی جهانتیغ؛ زینب شیخ حسینی؛ محمد بارانی


هنجارگریزی معنایی در داستان های بیژن نجدی

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 125-146

10.22091/jls.2015.477

فاطمه سلطانی؛ طاهره میرهاشمی


بررسی روایی و ساختاری داستان سیاوش

دوره 2، شماره 4، مهر 1386، صفحه 85-103

10.22091/jls.2007.406

محمد باقر انصاری