طبیعت و شیوه به کارگیری آن در اشعار سلمان هراتی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature and how to use it in the poetry of Salman Harati

نویسندگان [English]

  • Azim Jabbareh Naseroo 1
  • Somayyeh Nabavi 2
1 PhD student of Persian language and literature / Shiraz university
2 PhD student of Persian language and literature / Shiraz university
CAPTCHA Image