تجلی شاعرانه طبیعت در شعر نیما یوشیج، سهراب سپهری و شفیعی کدکنی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه قم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nima Youshij poetic expression of nature in poetry , Sepehri and Shafi'i Kadkani

نویسنده [English]

  • Seyed Javad Zarghani
Master of Persian language and literature / University of Qom
CAPTCHA Image