نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه قم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nima Youshij poetic expression of nature in poetry , Sepehri and Shafi'i Kadkani

نویسنده [English]

  • Seyed Javad Zarghani

Master of Persian language and literature / University of Qom

CAPTCHA Image