نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار / دانشگاه قم

2 استادیار / دانشگاه کاشان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The status of Arabs in the days of ignorance before the rain ( with a look at the poems of this period )

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razi Mostafavi Nia 1
  • Hossein Imanian 2
  • Meysam Imanian 3

1 Assistant Professor / University of Qom

2 Assistant Professor / University of Kashan

3 Master student of Arabic Language and Literature

CAPTCHA Image