بازخوانی تاریخ بیهقی در تاریخی گرایی نوین

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Refresh Beihaghi date on new historicism

نویسنده [English]

  • Fereshteh Rostami
Master of Persian Language and Literature
CAPTCHA Image