نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Refresh Beihaghi date on new historicism

نویسنده [English]

  • Fereshteh Rostami

Master of Persian Language and Literature

CAPTCHA Image