نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور و عضو پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه تربیت مدرس

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rumi's true face talks correspondence

نویسندگان [English]

  • Mustafa Georgi 1
  • Syed Ali Ghasemzadeh 2

1 Assistant Professor Payam Noor University and a member of the Institute of Human Sciences (SID)

2 PhD student of Persian language and literature / University Tarbiyat Modarres

CAPTCHA Image