نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی / دانشگاه کاشان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lord Byron and Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Sami 1
  • Rouzbeh Gitoo 2

1 Department of English Language and Literature / University of Kashan

2 Faculty Member of Islamic Azad University Roodehen

CAPTCHA Image