خوانشی معنادرمان‌‌گرایانه از طبیعت‌‌گرایی رمانتیک ژان‌‌ژاک روسو

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

چکیده

 اگر چه در ظاهر رمانتیسم یک نوع مکتب ادبی متعلق به یک دورۀ ادبی خاص است، اما با دقّت در ویژگی‌‌هایی از جمله «طبیعت‌‌گرایی»، «تخیّل‌‌»، «عشق‌‌ورزی» و «توجّه به درون» متوجه می‌‌شویم که وسعتی به درازای اندیشۀ بشری دارد. نقش ژان ژاک روسو(1778ـ1712) به عنوان یکی از پایه‌‌گذاران رمانتیسم، نقشی است بسیار تأثیرگذار و «اعترافات» او نوعی اتوبیوگرافی است بر اساس مکتب رمانتیسم. ویکتور فرانکل (1997ـ1905) فیلسوف و روان‌‌شناس اتریشی پس از تجربۀ تکان‌‌دهندۀ اردوی کار اجباری نازی‌‌ها به نام «آشویتس»، نظریه‌‌ای موسوم به «معنادرمانی» را ارائه داد که بر اساس آن انسان می‌‌تواند با تعبیری متفاوت از حوادث زندگی و با نوعی دیگر نگریستن به رخدادها، به درک و در نتیجه معنای جدیدی از زندگی برسد. نکته‌‌ای که هم روسو و هم فرانکل به آن تأکید دارند و در بستر طبیعت‌‌گرایی معنا می‌‌شود، جلب توجّۀ خواننده به آسیب‌‌های ناشی از تمدن است؛ چیزی که فرانکل از آن به «خلاء وجودی» یاد می‌‌کند. از مولّفه‌‌های مشترک میان رمانتیسم روسو و معنادرمانی فرانکل، می‌‌توان به مواردی مانند: «توجّه به طبیعت» و «عشق‌‌ورزی» اشاره کرد. این مقاله کوشش می‌‌کند با استفاده از روش تحلیلِ محتوایی، خوانشی معنادرمان‌‌گرایانه از «اعترافات» روسو ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Logotherapeutic Reading of Romantic Naturalism by Jean-Jacques Rousseau

نویسنده [English]

  • Davoud Ramezani parsa
gaduate
چکیده [English]

Although the romanticism is a kind of literary school belonging to a particular literary period, But with care in features such as "Naturalism", "Imagination", "Loving" and "Attention to the inside," we realize that the scope has a long-term human thought. The role of Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) as one of the founders of romanticism is very influential and his "Confessions" is a kind of autobiography based on the school of romanticism. Victor Frankl (1905-1997), an Austrian philosopher and psychologist, presented the theory of " logotherapy" after the shocking experience of the Nazi forced labor camp, " Auschwitz," in which human beings It can be interpreted differently from the events of life and with one another looking at events, and thus a new meaning of life. The point that both Rousseau and Frankl emphasize and are conceived in the context of naturalism is drawing the attention of the reader to the damage caused by civilization, which Frankl calls "an existential vacuum" Let's Among the common components between Rousseau's romanticism and Frankl's logotherapy, we can mention things like "Attention to Nature" and "Loving". This article attempts to present logotherapeutic to Rousseau's "Confessions" using the content analysis methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • romanticism
  • Rousseau
  • Confessions
  • Frankl
  • Logotherapy
 
1. استراترن، پل.(1389). آشنایی با ژان‌‌ژاک روسو. ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: نشر مرکز.
2. ایبرمز، ام. اچ.(1387). فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی. ترجمۀ سعید سبزیان. تهران: انتشارات رهنما.
3. پریستلی، جی.بی.(1387). سیری در ادبیات غرب. ترجمۀ ابراهیم یونسی. تهران: امیرکبیر.
4. ثروت، منصور.(1390). آشنایی با مکتب‌‌های ادبی. تهران: سخن.
5. جعفری، مسعود.(1378). سیر رمانتیسم در اروپا. تهران: مرکز.
6. داد، سیما.(1385). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
7. دیچز، دیوید.(1388). شیوه‌‌های نقد ادبی. ترجمۀ محمّدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی. تهران: علمی.
8. راسل، برتراند.(1351). تاریخ فلسفه غرب. ترجمۀ نجف دریابندری. جلد سوم. تهران: شرکت سهامی کتاب‌‌های جیبی.
9. روسو، ژان ژاک.(1368). قرارداد اجتماعی. ترجمۀ غلامحسین زیرک‌‌زاده. تهران: انتشارات ادیب.
10. ـــــــــــــــــــــ .(1388). اعترافات. ترجمۀ مهستی بحرینی. تهران: نیلوفر.
11. زیباکلام، فاطمه.(1390). سیر اندیشه فلسفی غرب. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
12. زیرک‌‌زاده، غلامحسین.(1332). نهضت رمانتیک در ادبیات فرانسه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
13. سیّدحسینی، رضا.(1391). مکتب‌‌های ادبی. جلد 1و2. تهران: نگاه.
14. شولتس، دوآن.(1391). روانشناسی کمال. ترجمۀ گیتی خوشدل. تهران: نشر پیکان.
15. عباس، احسان.(1388). شعر و آینه. ترجمۀ حسن حسینی. تهران: سروش.
16. فرانکل، ویکتور.(1385). انسان در جستجوی معنی. ترجمۀ نهضت صالحیان و مهین میلانی. تهران: انتشارات درسا.
17. ــــــــــــــــــ .(1392). معنادرمانی. ترجمۀ مهین میلانی. تهران: انتشارات درسا.
18. فروید، زیگموند.(1386). آسیب‌‌شناسی روانی زندگی روزمره. ترجمۀ محمّدحسین وقار. تهران: اطلاعات.
19. ــــــــــــــــــــ .(1390). تمدّن و ناخرسندی‌‌های آن. ترجمۀ خسرو همایون‌‌فر. تهران: امیرکبیر.
20. فورست، لیلیان.(1387). رمانتیسم. ترجمۀ مسعود جعفری. تهران: مرکز.
21. کاپلستون، فردریک.(1389). تاریخ فلسفه. ترجمۀ اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر. جلد ششم. تهران: علمی.
22. مدرسی، فاطمه.(1390). فرهنگ توصیفی نقد و نظریه‌‌های ادبی.تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
CAPTCHA Image