نویسنده = ���������� ������ ��������
بررسی و تحلیل سبک شناسی هجویّات حُطیئه

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 137-162

10.22091/jls.2016.989

حسین شمس آبادی؛ محمد غفوری فر؛ علیرضا حسینی