نویسنده = ���������� ��������
سبک‌شناسی طنز حافظ

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 9-27

10.22091/jls.2016.986

خدابخش اسداللهی؛ اعظم لطفی