نویسنده = ������������������ ����������
نگاهی به داستان های کوتاه سید مهدی شجاعی

دوره 4، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 97-111

10.22091/jls.2011.439

محمود مهرآوران؛ طیبه عبدلی