نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
اسلوب اعتراض در بلاغت قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، مهر 1386، صفحه 65-83

10.22091/jls.2007.404

عزت الله مولایی نیا