نویسنده = �������������� ��������������
کارکرد پیشوندها و پیش واژک های فعلی در فرهنگنامۀ قرآنی

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 9-39

10.22091/jls.2020.5703.1242

مریم ایزدی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ عطامحمد رادمنش